Virtueel agent Wout

Meer blauw in je browser

AANLEIDING:

Vanuit het visiedocument Politie in Verbinding werkt de politie aan nieuwe contacten met de burger en zoekt naar een invulling van betekenisvol politiecontact in de toekomst. Het programma is gericht op het vergroten van het bereik in de samenleving, het beter voldoen aan behoeften van burgers en het slimmer inzetten van menselijk kapitaal. Na twee testversies was het tijd om virtueel agent Wout officieel in dienst te nemen.

REALISATIE:

Samen met ICT-dienstverlener Ordina en softwarepartij Chatlayer by Sinch zijn we aan de slag gegaan om Wout goed neer te zetten. Met als uiteindelijk doel om veelgestelde vragen te beantwoorden, de burger een stap verder te helpen in het juiste contact (zowel intern als naar andere instanties) en zelfs op een interactieve manier de juiste informatie uit te vragen als interventie vanuit de politie nodig blijkt.

Belangrijk hierbij is dat de burger dit contact als drempelverlagend ervaart. Dat bijvoorbeeld de twijfel weggenomen wordt of deze wel bij de politie terecht kan of te weten komt wat mogelijke stappen zijn als er iets is voorgevallen. Wel zorgen we ervoor dat er altijd iemand klaarzit in de live chat om het gesprek van Wout over te nemen. Op die manier houden we mensen weg bij live contact, ténzij het om een gevoelig onderwerp gaat of wanneer het conversatie vast dreigt te lopen.

We zijn begonnen met het inventariseren van contactredenen van websitebezoekers en de meest gevraagde onderwerpen. In overleg met materiedeskundigen binnen de politie hebben we de juiste content opgehaald en conversational gemaakt. Vervolgens hebben we alle regionale servicecentra (zeg maar de mensen achter 0900-8844) zo getraind dat ze inmiddels livechat experts zijn. We blijven voortdurend nieuwe onderwerpen toevoegen en dagelijks nieuwe binnenkomende contactredenen analyseren. Vanuit het visiedocument Politie in Verbinding werkt de politie aan nieuwe contacten met de burger en zoekt naar een invulling van betekenisvol politiecontact in de toekomst. Het programma is gericht op het vergroten van het bereik in de samenleving, het beter voldoen aan behoeften van burgers en het slimmer inzetten van menselijk kapitaal. Na twee testversies was het tijd om virtueel agent Wout officieel in dienst te nemen.

RESULTAAT:

  • Implementatie van virtuele agent als intake en service op het grootste politiebureau van Nederland (politie.nl)
  • Wout herkent met een zekerheid van meer dan 90% en helpt een stap verder bij 300 onderwerpen
  • Mogelijkheid om overlast te melden via chatbot
  • Introductie van live chat als contactkanaal
  • Meer dan 150.000 conversaties afgehandeld in het eerste jaar

ZO ZIET HET ERUIT:

Studio Winegum is lid van de KSF en partner van klantcontact.nl en conversation design institute